Co v případě náhrady znamená zpožděný let?
Je tím myšlen rozdíl času příletu do cílové destinace oproti plánovanému času příletu. Pokud chcete získat odškodnění, musí jít o zpoždění v cílové destinaci minimálně tři hodiny.

letadlo nad načechranými mraky
 
Abyste mohli vůbec pomýšlet na finanční náhradu, musí být splněny základní podmínky, díky nimž má smysl u letecké společnosti nárokovat odškodnění za daný let.

  1. důležitá je délka zpoždění letu v cílové destinaci
  2. let musí spadat do regulace EC 261/2004
  3. vzdálenost počáteční a cílové destinace je důležitý pro výpočet výše vašeho odškodnění
  4. zpoždění letu způsobila okolnost, kterou mohla či nemohla letecká společnost ovlivnit

Kombinací těchto faktorů se určí, zda vzniká nárok na získání finančního odškodnění a její výše.
Náhrada za zpožděný let claimcloud.cz je spočítaná hned.
Spadá váš let pod EU regulaci EC 261/2004?
Abyste mohli žádat o kompenzaci za zpoždění letu v rámci evropské regulace, musí být let uskutečňován alespoň jedním z těchto důvodů:

  1. let je uskutečňován leteckou společností, která má sídlo na území EU či členského státu (Island, Norsko, Švýcarsko)
  2. Odletová destinace je uvnitř EU nebo členského státu
  3. Let je uskutečněn uvnitř EU nebo členského státu

kabina letadla

Určení výše odškodnění
Pokud jsou hlavní podmínky ohledně délky zpoždění a příslušnosti letu v rámci regulace EU splněny, už zbývá jen určení maximální výše kompenzace za zpoždění. Výše se určuje dle vzdálenosti mezi odletovou a příletovou destinací. POZOR! Nezapočítává se případná vzdálenost mezipřistání nebo přestupy v průběhu cesty. Jde o nejkratší vzdálenost mezi počátečním odletovým a cílovým místem.

Jiné možnosti odškodnění
Lety, které nespadají pod regulaci EU, nebo je neprovozuje dopravce mající sídlo v rámci EU, vám mohou nabídnout i jiná vyrovnání. Záleží na legislativě dané země nebo na obchodních podmínkách daného přepravce. Můžete dostat jak peníze, tak odškodnění ve formě leteckých mil či bonusových nebo dárkových poukázek.