Kreans

Category: Vzdělání

Zimní hostina pro sýkorky

. Sýkorek je na světe 45 druhů. Najdeme je v Evropě, Asii, Africe i v Severní Americe. U nás se…

Celoživotní vzdělávání

. . V současné době je kladen vysoký důraz na celoživotní vzdělávání. Velmi často se stává, že člověk přijde o…

Seznamte se s lesní školkou, alternativou ke klasické mateřské škole

. Přiblížila se doba, kdy vaše malá ratolest dosáhla určitého věku a je připravena začít navštěvovat vzdělávací instituci pro děti…

Rekvalifikační kurzy, možnost seberealizace i splnění svého snu

. Pokud dlouhodobě nemůžete najít zaměstnání v oboru, který jste vystudovali nebo jen prostě chcete rozšířit své možnosti na trhu…

Krátké zamyšlení nad integrací a speciálním vzděláváním

. V poslední době se opět mluví o integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol a o zrušení speciálního…

Vzdělání jako odměna

. Vzdělání je definováno jako „souhrn znalostí, dovedností a schopností, které lidé získávají prostřednictvím vzdělávání, výuky a studia.“ Gramotnost ve vyspělých zemích je takřka…

© 2019 Kreans. Theme by Anders Norén.