Přiblížila se doba, kdy vaše malá ratolest dosáhla určitého věku a je připravena začít navštěvovat vzdělávací instituci pro děti předškolního věku.  Přemýšlíte tedy, že vaše děťátko přihlásíte do mateřské školy. Někdy vám vlastně ani jiná možnost nezbývá, protože se musíte po rodičovské dovolené vrátit do práce.  Víte ale, že zdaleka nemusíte využívat pouze služeb klasických mateřských škol, ale můžete využít tzv. lesní školky?

V posledních letech se tento typ školek dostává do popředí zájmu rodičů a nutno dodat, že se těší i velké oblibě, která stále roste. Jedná se o alternativní způsob vzdělávání předškolních dětí, tedy určený dětem převážně od 3 do 6 let.  Tyto školky v současné době však zatím nejsou registrované v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT a zřizují je především neziskové organizace. Tohoto stavu využívají především rodiče, kteří se neztotožňují se systémem v klasických mateřských školách a hledají pro své děti i jiné možnosti.  

Vzdělávací program lesních školek však také vychází, stejně jako u klasických školek, z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, což je závazný dokument MŠMT.


Přednosti a klady lesních školek

·         Výuka probíhá téměř neustále venku v přírodě či lese, nejlépe za každého počasí, tedy i v dešti. To může mít pozitivní vliv na jejich zdraví, protože se postupně otužují
·         Pod přístřeškem čas děti také tráví, ale pouze výjimečně. Tímto přístřeškem a zároveň zázemím jsou většinou speciálně postavené jurty, chatky atd.
·         Samozřejmě i zde děti navštěvují různé aktivity, výstavy či divadelní představní
·         Místo klasického učitele zde vystupuje osoba tzv. průvodce, který dětem na jejich cestě za poznáním pomáhá. Průvodci pak pomáhá další osoba tzv. asistent. O děti tedy během výuky pečují dvě osoby
·         V jedné třídě/ skupině je maximálně 16 žáků, což umožní daleko efektivnější práci a vzdělávání

V lesních školkách se děti učí společně a vlastními silami zvládat a řešit různé situace a to vše v souladu s přírodou. Od mala jsou tak vedeny k citlivému a přemýšlivému přístupu nejen k sobě, ale především ke svému okolí a zároveň se ho učí ochraňovat. Učí se vzájemnému respektu a důvěře v sebe a své okolí. To jsou velmi důležité schopnosti pro život ve společnosti.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup