Kreans

Category: Vzdělání

Celoživotní vzdělávání

V současné době je kladen vysoký důraz na celoživotní vzdělávání. Velmi často se stává, že člověk přijde o zaměstnání a…

Vzdělání jako odměna

Vzdělání je definováno jako „souhrn znalostí, dovedností a schopností, které lidé získávají prostřednictvím vzdělávání, výuky a studia.“ Gramotnost ve vyspělých zemích je takřka stoprocentní….

Krátké zamyšlení nad integrací a speciálním vzděláváním

V poslední době se opět mluví o integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol a o zrušení speciálního vzdělávání…

Rekvalifikační kurzy, možnost seberealizace i splnění svého snu

Pokud dlouhodobě nemůžete najít zaměstnání v oboru, který jste vystudovali nebo jen prostě chcete rozšířit své možnosti na trhu práce,…

Seznamte se s lesní školkou, alternativou ke klasické mateřské škole

Přiblížila se doba, kdy vaše malá ratolest dosáhla určitého věku a je připravena začít navštěvovat vzdělávací instituci pro děti předškolního…

© 2024 Kreans. Theme by Anders Norén.