Před několika lety jste snad ani nemohli potkat kamion bez tohoto označení. Nyní je situace zcela jiná, ale to je také proto, že se o hodně zvedla doprava kamiony jen po naší zemi, takže zde tato cedulka nemá platnost. Proč? Protože tato zkratka znamená zkratku Transports Internationaux Routiers, tentokrát z francouzštiny, nikoli z angličtiny. Hezky česky bychom mohli říci, Mezinárodní silniční doprava. A jde to ještě jednodušeji, když prostě řekneme kamionová doprava.

Doprava v zimě

Všechna auta, respektive i náklady v nich, které mají toto označení mají na podkladě karnetu TIR mají automaticky pojištění a další a další náležitosti. Prostěji a jednodušeji napsáno, jde o mezinárodní tranzitní celní systém.

Původní dohoda vlastně vznikla již tři roky po válce. Mezitím však byla několikrát přepracována a také změněna.

Platí pro skoro všechny státy v Evropě, a i některé mimo ni. Neplatí například pro USA.

Praktické použití je zcela jasné, zadáte si požadavek http://www.consilium.europa.eu/cs/policies/banking-union/single-rulebook/capital-requirements/ na přepravu a tím že obdržíte karnet ví všichni celníci, že jste kontrolováni a že váš náklad je plně v pořádku. Ne, že byste se tím zbavili celní kontroly, to jistě ne.

Pokud tedy vlastníte jakoukoli firmu a potřebujete převézt náklad z místa A do místa B v zahraničí, máte tímto „glejtem“ zaručeny věci shora popsané. Všechny daně a cla jsou zajištěny mezinárodní smlouvou, takže není třeba se nějak obávat sankcí, či nedůvěry například ze strany příjemce.

Finančním garantem je mezinárodní pojišťovna, a ta ručí za každého držitele karnetu.
Dopravce z USA

Karnet je v podstatě písemný doklad, který má od prvního července dva tisíce šestnáct šest nebo čtrnáct listů dokumentů s hlavičkou IRU. Což znamená Inerational Road Transport Union. Hle, jak jsme se dostali k anglické zktratce, a tato znamená Mezinárodní unie silničních dopravců.

Na závěr článku drobnost k pobavení, víte, že se tomuto dokumentu říká v hantýrce „camrák“?