Dříve jste byli firmou, kde všechno obsloužila jedna osoba. S rozšířením obchodních aktivit přišlo ale i na přijímání nových zaměstnanců a na stěhování do reprezentativních prostor. Nezapomněli jste na něco? Teď už není možné vše obsluhovat, evidovat a řídit za pomocí jednoduchých kancelářských programů. Vaše firma potřebuje komplexní softwarové řešení, které jí bude pomáhat při strategickém rozhodování. Není možné se rozhodnout správně ve chvíli, kdy nemáte k dispozici přehled o skutečném stavu věcí na jednotlivých útvarech podniku. Podnikový informační systém vám umožní spravovat všechna data z jednoho místa a mít detailní přehled o jednotlivých procesech, jejich nákladech i zisku.evidence zakázek zvyšuje efektivitu práce

Efektivní evidence zakázek
Jakým způsobem zpracovává pracovník obchodu nabídku pro nového klienta? Vše napíše do dokumentu ve Wordu a musí pečlivě dohledávat každý údaj? Později jen stejný formulář přepíše a použije při jiné zakázce? To představuje mnoho zbytečných hodin práce, může docházet k chybám a je zde absence přehledného ukládání nabídek i kontaktních údajů a poznámek k jednotlivým klientům. Nemáte možnost vyhodnotit aktivity ani efektivitu jednotlivých kroků. V takovém případě přivítáte s otevřenou náručí softwarové řešení, které proces ulehčí a sjednotí. Evidence zakázek Kit vám pomůže nejen s tvorbou a evidencí nabídek, zakázek a dodacích listů. Poradí si i s fakturací, výpočtem provizí nebo přiřazením plateb. Velmi užitečná je funkce pro rozpočty a tvorbu ceníků. Systém je doplněn nejrůznějšími analytickými nástroji pro lepší plánování, kontrolu, organizaci a řízení. správné evidence zakázek pomáhá lépe řídit obchody

Vyměňte současné nepřehledné řešení za komplexní systém, co šetří čas, námahu i náklady. Pracovníci si budou novou evidenci pochvalovat a zjistíte, že se snižuje i výskyt chyb při zpracování jednotlivých zakázek. Začněte hned.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup