Bez patřičné profesionálně vedené údržby by některé gobelíny, tapisérie a další textilie, brzy podlehly nekompromisnímu zubu času. Zejména ty, které nám tu zanechali naši předkové z dob minulých. Díky umění konzervování se dají zachovat v téměř perfektním stavu nejen například velkoplošné gobelíny, ale také kupříkladu různé historické zástavy, prapory nebo vzácné gobelínové potahy.

versailes

  • Každý odborník vám potvrdí, že restaurování gobelínů není jednoduchá záležitost.
  • Rozhodně to chce spoustu zkušeností a znalostí.

Před započetím práce je zapotřebí vyhodnotit poškození textilie a podle toho navrhnout opravu i její rozpočet. Prvotním cílem je vždy co nejšetrnější zásah s co nejefektivnějším výsledkem. Přesto má poslední a rozhodující slovo investor. Opravit se dají místa mírně poškozená i ta, která zcela chybějí.

  • Díky profesionálnímu přístupu není k poznání, že příslušnou textilii vytvářely ruce z jednadvacátého století a před nimi například ze století šestnáctého.

Hlavně žádný domácí zásah

Mezi techniky restaurování a konzervování textilií patří především neznatelná textilní retuš a rekonstrukce, šitá celoplošná skeletáž na plátěný podklad se zachováním principu reverzibility zásahu. Kromě gobelínů a tapisérií je možné opravit nebo zakonzervovat i historický nábytkový textil nebo různé závěsy a textilie, které zdobily například hrady, zámky a jiná šlechtická sídla. A také historické předměty, které se uchovávají v rodinách po staletí jako vzácná rodová relikvie.

dom robert

  • Před prací samotnou vždy dochází k vyčištění takovým způsobem, který textilii oživí a nezanechá na ni žádné nežádoucí stopy.
  • Pokud bychom se rozhodli pro vyčištění v domácích podmínkách, pak bychom náš historický skvost vystavili mnoha možným nebezpečím.
  • Jedním z nich je i poškození barevnosti díky nevhodným chemickým prostředkům.