Kromě památkově chráněných objektů v městské památkové rezervaci Loket nad Ohří na vás čeká řada zajímavých lákadel:
Pivo – malých pivovarů je v Česku několik desítek a všechny prosperují. Výjimkou není ani loketský ležák, který produkuje malý pivovar jménem Svatý Florian. Najdete jej v budově sladovny hotelového komplexu Císař Ferdinand. Můžete rovněž využít i relaxačních masáží a koupelí ve vířivkách, které jsou v tomto areálu k dispozici.

vánoční jarmark

Jarmarky – jarmarků v historickém duchu s dobovými kostýmy se zde pořádá v průběhu roku několik. Jsou provázeny šermířskými vystoupeními, koncerty klasické i soudobé hudby, a pochopitelně i ukázkami řemeslné tvorby, trhy s tradičními výrobky ze dřeva, kovu, z porcelánu, keramiky, textilu, proutí atd. Trhy probíhají na náměstí T.G. Masaryka, kde se také můžete ubytovat, např. v penzionu Ulrika. Ubytování Loket vás přenese do atmosféry přelomu gotiky a renesance, kdy se tu začaly stavět měšťanské domy a tvořily historické jádro na skalnatém výběžku nad řekou Ohří.

Muzejní expozice – město se může pochlubit řadou cenných historických památek. Je jich zde několik desítek a jedním ze skvostů je i barokní radnice. V jejím přízemí můžete navštívit výstavu vybavené knihařské dílny vybudované na konci 19. století. Dílna je vybavena funkčními knihtiskařskými a vazebními stroji. Můžete tu shlédnout i ukázky knihtiskařské tvorby současného i historického knihtisku.

pivo v poháru

Cestování – milovníci pobytu v přírodě, poznávání nových typů krajiny a historických památek si zde přijdou na své. Město Loket má své zvláštní kouzlo, je vystavěné na širokém říčním meandru vysoko nad okolním terénem a obklopené hlubokými hvozdy Slavkovského lesa. Je zajímavým turistickým cílem milovníků turistiky, cyklistiky a vodáckého sportu. V okolí města se nachází mnoho přírodních zajímavostí, např. rezervace Údolí Ohře, Svatošské skály, a jen několik kilometrů po proudu řeky můžete navštívit největší lázeňské město v České republice, Karlovy Vary.