Podle ministryně financí je potřeba začít vyvářet alternativu k evropským fondům, které tu samozřejmě nemohou být na věčnost a je tedy třeba hledat cesty, jak najít i národní zdroj. Rozšíření tohoto zmiňovaného fondu by podle návrhu měl mít přístup i do základních státních registrů, aby mělo rozšíření efekt i na jednotlivé regiony.

rozdělení dokumentů

Podle ministerstva pro místní rozvoj tyto změny, tedy přejmenování a spojení fondů vyjde na téměř milion korun. Samozřejmě v těchto nákladech jsou zahrnuty zejména výměny formulářů, razítek, platebních příkazů a také úpravy a tvorba webových stránek. Tyto výdaje by však měly být uhrazeny z vlastního rozpočtu doposud existujícího fondu.

V této chvíli Státní fond rozvoje bydlení poskytuje finanční prostředky hlavně na podporu bydlení, podporu soukromých a obecních investic do výstavby a také na podporu oprav a modernizaci bytů.
monopoly s nemovitostmi

Dle dostupných zdrojů byly na rok 2019 schváleny výdaje tohoto fondu do výše 2,73 miliardy korun českých.

V roce 2018 od měsíce srpna mohly rodiny do 36 let žádat o státní půjčky až do výše dvou milionu korun na rekonstrukce či pořízení nového bydlení. Státní fond rozvoje bydlení začal zpracovávat žádosti v pořadí, v jakém je žadatelé doručili.

Na rok 2018 tak bylo počítáno, že v rámci programu budou výdaje až na jednu miliardu korun. Proti měsíčnímu průměrnému objemu hypoték, který činí 17,45 miliardy korun, je balík určený státem na podporu rozvoje bydlení ve výši jedné miliardy a na další rok necelé tři miliardy opravdu málo.
dvě ruce a klíče

Úroková sazba u této státní půjčky pak byla stanovena na jedno procento s garantovanou dobou dvaceti let, přičemž splácení bylo ve výjimečných případech stanoveno maximálně na dvacet pět let. Proti běžně dostupným hypotékám, kde se úroky pohybují kolem 2,5 % je to viditelně lepší varianta a není tedy divu, že žádosti přibývají a fond zvýšil rozpočet na rok 2019.