.

První roky podnikání jsou vždy náročné. Je třeba zajistit si dostatek klientů, vybrat spolehlivé dodavatele a zjistit, jaký materiál je pro vaše výrobky a pro výrobu nejlepší. Musíte najít spolehlivé spolupracovníky a nastavit výrobní proces tak, aby znamenal co nejvyšší zisky s minimálními náklady. To vše znamená velké množství času a samozřejmě vysoké náklady. V prvních letech podnikání se neobejdete bez občasné finanční výpomoci. Když je třeba, musíte si sjednat půjčku, aby bylo možné zaplatit nájemné, mzdy zaměstnanců i energie. Co ale dělat, když vás v budoucnu zatěžuje celá řada drobných půjček velmi nepříjemnou výší splátek?

nemovitost

 
Refinancování je řešení
Drobné úvěry, které jste si v minulosti sjednali pod tlakem finanční tísně jsou obvykle nastaveny na velmi vysoký úrok. Mají krátkou dobu splatnosti a to znamená, že výše jejich měsíční splátky roste až do astronomických výšin. Potřebujete peníze na podnikání? Refinancujte nevýhodné úvěry prostřednictvím nebankovní hypotéky! Nebankovní hypotéka je poměrně nový finanční produkt, který slouží pro podnikatele, co rychle potřebují získat hotovost pro provoz společnosti. Má však i další výhodu.

podvod

.

Snadno ji použijete pro refinancování nevýhodných úvěrů z minulosti. Všechny úvěry se najednou zaplatí a získáte jednu splátku místo mnoha. U nového úvěru si prodloužíte dobu splácení tak, aby výše měsíční splátky nezatěžovala provoz vašeho podniku. Bylo by jistě příjemné platit příští měsíc polovinu nebo dokonce čtvrtinu současné výše splátek. To není problém! Nebankovní hypotéka může mít opravdu dlouhou dobu splatnosti. Jak dlouhou? Třeba třicet let! To samozřejmě neznamená, že byste měli povinnosti třicetileté splatnosti. Úvěr je možné kdykoliv splatit dříve, a to bez sankcí a bez pokut. Také si můžete dlužnou částku kdykoliv snížit zasláním mimořádné splátky.

Pomůže v nesnázích
5 (100%)1
.