Pohoří Hrubý Jeseník je jedna z nejméně narušených přírodních lokalit České republiky. Důkazem je i údajně nejčistší vzduch ve střední Evropě, který můžete dýchat v Karlově Studánce. V době rekonvalescence tu pobýval i prezident Václav Havel.

turistická značka

Po trase naučné stezky Bílá Opava

Znalci přírody Hrubého a Nízkého Jeseníku ji považují za nejkrásnější přírodní úkaz, a to navzdory tomu, že se tudy v roce 2004 prohnala silná vichřice, která značně poškodila většinu smrkového porostu.

Ideální je začít výstup proti proudu řeky v Karlově Studánce, nebo na odstavném parkovišti nad městečkem, kde se Bílá Opava dotýká asfaltové silnice. Před vámi je celkem třináct zastávek s informačními tabulemi a stručným popisem přírodní rezervace. Trasa z odstavného parkoviště je dlouhá 6 km a prochází většinou podél říčního toku s mnoha vodopádovými kaskádami.

Z geologického hlediska jde o hluboký kaňon vymletý říčním tokem a tajícími ledovci v hornině tvořené křemenem, břidlicí a rulou, původně jde o mořské dno oceánu, který se tu nacházel ještě v třetihorách. Kaňon vznikal vymíláním a zvětráváním za přispění vodních a sněhových srážek a ledu za posledních několik tisíc let. Díky nesourodosti hornin se zde vytvořila řada předělů, jež se pro okolního pozorovatele jeví jako vodopády a úseky peřejí, tůni a bystřin, ale i zajímavých výchozů na koncích skalisek, přístupných buď přímo ze břehu, nebo na uměle vytvořených dřevěných lávkách.
řeka s vodopádem

Řeka Bílá Opava odtéká z jižních svahů nejvyšší moravské hory Praděd, jejími přítoky jsou Ovčárenský a Pradědský potok. Nejvyšší vodopád spatříte na čtvrtém zastavení naučné stezky, jeho výška je 8 metrů a pod vodním spádem se tvoří obrovské vodní lavory a hrnce, jejichž obdobu můžete spatřit např. na Mumlavských vodopádech v Krkonoších, nebo na Šumavě v korytě řeky Vydry.