Dávné Město bohů Teotihuacán bylo největším velkoměstem předkolumbovské Ameriky. Dnes se Teotihuacán nachází na území Mexika. V nedávné době byly v mexickém Teotihuacánu nalezeny pradávné pozůstatky dravců, které zdejší obyvatelé středoamerického Města bohů chovali před téměř dvěma tisíci let k rituálním účelům.  Tito dravci zde byly chovány v zajetí, konkrétně v tunelech pod slavnými pyramidami Slunce a Měsíce. Právě zde, na tomto místě, bylo během vykopávek nalezeno množství fosilií více než dvou set zvířat. Mělo se jednat též o kosti pum, orlů a vlků.
velký kaktus

Požírali lidská srdce

Archeologové datují tyto pozůstatky do období sto padesát a tři sta padesát našeho letopočtu. Díky okolnostem nálezu a také vyobrazování dravců s vojenskými odznaky při požírání lidských srdcí je zřejmé, že tyto dravce obyvatelé Teotihuacánu používali při obětních rituálech. Zdá se, že chovaní dravci požírali lidské oběti. Zrovna tak to potvrzují i analýzy izotopů nalezených kostí dravců. Podle obsahu izotopů dusíku obyvatelé Teotihuacánu krmili dravce masem všežravců. A to mohli být právě lidé, anebo i psi. Izotopy uhlíku v kostech objevených dravců zase dosvědčují to, že jejich strava obsahovala množství kukuřice, což bylo možné pouze u zvířat chovaných v zajetí.
pyramida v Mexiku

Tunel plný tajemství

Tento prastarý tunel pod pyramidami Slunce a Měsíce odhalili archeologové v roce 2010. Nález tunelu pouze znásobil tajemství, která jsou stále obestřena okolo Města bohů Teotihuacánu. Do dnešních dnů se stále přesně neví, kdo byli obyvatelé Teotihuacánu. Město bylo obydleno přibližně čtyři sta let před naším letopočtem, kdy začaly do města Teotihuacánu přicházet malé skupinky osadníků. Jenomže původ těchto příchozích je stále nejasný. Archeologové jsou si jistí pouze tím, že se jednalo o etno-lingvistické skupiny s rozmanitým zázemím.