Už jste zažili povodeň nebo máte to štěstí a bydlíte v oblasti, kde se povodně nevyskytují? Stačí, pokud v blízkosti vašeho domu teče potok, a někdy může dokonce nastat problém, i když bydlíte pod kopcem, protože voda může strhnout půdu a ta, přeměněná na bláto, se chová jako lavina, nic ji nezastaví.

Neustále nás straší ekologové, že nastává doba sucha. Že srážek ubývá a tím i zásob http://elearning.svses.cz/mod/resource/view.php%3Fid%3D24911 podzemní vody, a proto brzy může pro některé kraje dojít k nedostatku pitné vody. Ale málokdo ví, že s tímto suchem nastává i další problém, i když vám to nemusí přijít logické, a to jsou povodně.

povodeň

Přijde-li přívalový déšť, a těch v poslední době přibývá, půda je tak vyschlá, že vodu do sebe neabsorbuje, ale voda po ní stéká jako po nerozpustné desce a stéká se rychle do potůčků a ty se rozvodní během pár hodin. A povodeň máme na světě. Na velkých řekách máme přehrady, které jsou dimenzované na stoletou vodu, dovedou ji zachytit a usměrnit. Většinou se naplní během jarního tání a přes léto slouží jen k rekreaci. Problém je s malými toky, které se rychle rozvodní a pokud jejich koryto nestačí vodu odvádět, budete ji mít rychle ve svém domku. Částečně se dá takovým povodním vyhnout, pokud budete mít řádně vyčištěnou kanalizaci ve vaší vesnici.

kanál

Nestačí to prošťourat klackem, ale je potřeba najmou odbornou firmu, která čištění kanalizace https://www.kanalizace-instalateri.cz/cisteni-kanalizace provede. Dobře provedená a pročištěná kanalizace na ulicích je také zárukou, že se voda nebude na silnici zdržovat, vytvářet veliké kaluže, které mohou být pro projíždějící velkým nebezpečím, ale voda odteče přes kanálové mříže do kanalizačního potrubí a nesteče tak do potoku, který by se mohl rychle rozvodnit. Bydlet poblíž potoku, to je potřeba být vždy připravený na to, že se může rozvodnit a mít dobře pojištěný dům.