Možná si myslíte, že si senioři nedokážou ani zapnout počítač či tablet. A možná si to myslí i oni sami. Jenomže chyba lávky! Mnoho starších lidí se s verbou a nadšením pouští do učení, a tak jim po nějaké době nedělá problém odesílat e-maily, stahovat fotky nebo prohlížet Google mapy.

Internet není jen pro mladé
Internet je otevřený všem věkovým hranicím, bez rozdílu. Takže i ti, kteří vyrůstali u černobílé televize, si dnes rádi posedí u počítače. Přestože ho nikdy dříve nepoužívali, staří lidé se stávají rostoucí skupinou uživatelů. Mnohdy se dokonce najdou lidé starší než 85 let, kteří rádi surfují na netu.

Počítačové kurzy pro seniory
Mnoho z nich se na stará kolena nechce učit ničemu novému. Ovšem technologie a moderní růst je mnohdy donutí. Bohužel vnoučata nebo vlastní děti nemají čas, náladu a mnohdy především trpělivost, aby je práci na počítači naučili. Naštěstí se rozrůstají firmy, které tyto služby nabízejí, a tak zajímavé kurzy pohltí babičky a dědečky do virtuální technologie, a oni se zde snadno naučí nejen ovládat počítač, ale také základy o světové síti.

Nové obzory
Určitě pak pro vás bude překvapivé zjištění, že starší generace využívá internet intenzivněji než generace mladá. Zájem u seniorů učit se na počítači v České republice výrazně roste. Láká je práce s novými technologiemi, ale také možnost dennodenního sociálního kontaktu se svojí rodinou, dětmi, přáteli a kamarády. Díky internetu se jim otevírají nové obzory.

Ohrožená skupina
Senioři jsou bohužel velmi ohrožená skupina lidí, která se na internetu pohybuje. Jsou to často nezkušení, někdy pouze jen naivní uživatelé, kteří mohou snadno udělat v neprobádaném prostředí nějakou chybu, která je pak může stát mnoho starostí nebo peněz. Proto by se měli dozvědět, že existují rizika spojená s užíváním internetu, jako například spamy, podvodné e-maily či jiné hrozby.